Thursday Oct 26, 2023

03 – CH*J NA ŠTVORKOLKE A POSTIEĽKA Z DUBAJA

Ešte chvíľu a odnesiem ťa tvojmu otcovi! Dominika, naozaj je potrebná táto emócia? :)) Ženy, neverte tomu, že sa budete stretávať, keď budete mať naraz deti. Vetu „Spinká ako bábätko“ vymyslel určite nejaký chlap... Nechceš, aby bola mamička alkoholička, však? Ľudia, ja som nemala tri roky jediný večer pre seba. Ako Dominikina Maja mláti a šikanuje Lindinu Zoju. 

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822